Slovenija v pol ure

Kratka predstavitev Slovenije, namenjena gostom ali poslovnim partnerjem iz tujine, ki se prvič znajdejo v Sloveniji in bi želeli o njej izvedeti malce več skozi razgovor v angleškem ali francoskem jeziku.

London, England

Pogovor v angleščini

Paris, France

Pogovor v francoščini

Slovenia

Slovenija v pol ure

Kratka predstavitev Slovenije z vseh zornih kotov, namenjena gostom ali poslovnim partnerjem iz tujine, ki se prvič znajdejo v Sloveniji in bi želeli o njej izvedeti malce več skozi razgovor v angleškem ali francoskem jeziku.

Možnosti:

Jezik - vrata v svet.

Prevajanje ESL